SYMBOL

 

Původ slova symbol vychazí z řeckého slovesa „ sym-ballein “, což znamená shrnovat nebo dávat dohromady. Původně patrně znamenalo jakýsi průkaz totožnosti. Dva přátelé nebo partneři rozlomili hliněný předmět, a když jeden z nich potřeboval poslat třetí osobu k partnerovi, dal jí na cestu svoji polovinu. Když se obě přiložily k sobě, byla totožnost prokázána. V pozdější době byl symbol nahrazen pečetí. Po rešerši jsem došel k názoru, že dnešní různé druhy sériově vyráběných šperků, jako například rozlamovací srdce, vycházejí právě z této  řecké tradice, avšak postrádají již svou jedinečnost, protože jeden díl může zapadat do mnoha jiných dílů. Proto jsem vytvořil drobné kamenné objekty a prsteny, které po rozlomení získají unikátní strukturu v rozlomeném místě a každý díl má jenom jeden protidíl. Jeden díl si mohu nechat a druhý věnovat někomu blízkému.